DALL-E 2 là gì? Hướng dẫn cách dùng DALL-E 2 để tạo hình ảnh AI từ mô tả văn bản

DALL-E 2, một công cụ AI tiên tiến do OpenAI phát triển, đang dần trở thành một biểu tượng trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Kế thừa và vượt qua phiên bản đầu tiên, DALL-E 2 là sự kết hợp giữa sáng tạo không giới hạn và công nghệ AI hàng đầu, mang lại […]

Read More